Dự kiến tốt nghiệp năm 2017
01/12/2017

Dự kiến lễ tốt nghiệp được tổ chức vào ngày 06/01/2018 với số lượng tốt nghiệp tất cả các ngành nghề hơn 1.500 sinh viên.

 Các Doanh nghiệp liên hệ tham gia ngày hội tuyển dụng vui lòng liên hệ 0973.233.266 gặp ThS Hoàng Văn Mạnh. Email: manhhv@hiu.vn

Từ khóa:
Top