NHÂN SỰ TRUNG TÂM QHDN - HTSV
08/02/2017

 

Nhân sự Trung tâm QHDN - HTSV

Chi tiết nhân sự Trung tâm như sau:

 

 

 Tiến Sĩ Hoàng Thị Hằng - Giám đốc 

 Điện thoại: : +842873083456 (3439)

 Mobil: 0902 272 295 – 0913 134 186

 Email: hanght@hiu.vn

 

 


  

 

 Th.S Hoàng Văn Mạnh - Chuyên viên 

 Điện thoại: : +842873083456 (3439)

 Mobil: 0973.233.266

 Email: manhhv@hiu.vn

 

  

  

 

 

 Cô Nguyễn Thị Hà - Chuyên viên 

 Điện thoại: : +842873083456 (3439)

 Mobil: 0974.009.809

 Email: hant@hiu.vn

 

 

 

 

 

 

  

Cô Lê Thị Thanh Tâm - Chuyên viên 

  Điện thoại: : +842873083456 (3439)

  Mobil: 0985.035.878

  Email: tamltt@hiu.vn

 

 

 

Từ khóa:
Top