NHÂN SỰ
08/02/2017

AAAA A A A

Nhân sự Trung tâm QHDN - HTSV

Tiến Sĩ Hoàng Thị Hằng - Giám đốc 

Điện thoại: : (84-08)66843192

Mobil: 0902 272 295 – 0913 134 186

Email: hanght@hbu.edu.vn

 Th.S Hoàng Văn Mạnh - Chuyên viên 

Điện thoại: : 08 38116487 (124)

Mobil: 0973.233.266

Email: manhhv@hbu.edu.vn

 

 

 

Từ khóa:
Top