Công ty Cổ Phần Đào Tạo Việt Thành Công (Viet Victory) tuyển dụng 100 nhân sự
21/12/2017

     Trung tâm Quan Hệ Doanh Nghiệp – Hỗ Trợ Sinh Viên phối hợp cùng Công ty Cổ Phần Đào Tạo Việt Thành Công (Viet Victory) có nhu cầu tuyển dụng sinh viên làm việc.

Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4hX4bLDAuv4KPBY5vl0cRD397vaJqjIAiIAWSxs7rLoDOBw/viewform

 

Từ khóa:
Top