Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc – Tập đoàn Sun Group
12/01/2018

 Trung tâm Quan Hệ Doanh Nghiệp – Hỗ Trợ Sinh Viên phối hợp cùng Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc – Tập đoàn Sun Group tuyển dụng sinh viên làm việc.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepTaSLEL-3K9l9fiVGTvOQAzfw-njcrMSsBuk4sJiAgSwCTQ/viewform

Từ khóa:
Top