Công Ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Nano Vina tuyển dụng
13/03/2017

Thời gian làm việc: Từ 16h00 – 23h00 hàng ngày.

      Địa điểm:  Hệ thống nhà hàng trên địa bàn các Quận tại Tp. Hồ Chí Minh 
Từ khóa:
Top