PMC TUYỂN DỤNG
23/07/2019

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

THỰC TẬP SINH KINH DOANH

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH:

    Phân bổ

   Thời gian

 Nhiệm vụ chính

80

 

%

 

Hàng ngày:

 • Tham gia công tác đấu thầu;
 • Liên lạc với chủ đầu tư nắm bắt các nhu cầu và tiến hành khảo sát thực tế dự án;
 • Xây dựng đề xuất cho các gói thầu;
 • Tham gia khảo sát dự án phục vụ xây dựng đề xuất;
 • Liên kết với các bộ phận xây dựng chi phí, phương án nhân sự cho các gói thầu;
 • Giữ liên lạc với chủ đầu tư, giải trình chi phí khi chủ đầu tư có yêu cầu;
 • Liên hệ với các nhà thầu phụ, tiến hành khảo sát, xây dựng chi phí cho các dịch vụ như an ninh, làm sạch, chăm sóc cây cảnh, diệt côn trùng v.v…;
 • Lưu trữ thông tin thu thập về dự án;
 • Xin ý kiến các phòng ban trong quá trình xây dựng đề xuất;
 • Tham gia quá trình xây dựng hợp đồng.

10

%

Các nội dung công việc không thường xuyên:

 • Tham gia quá trình nghiên cứu xây dựng chiến lược hoạt động cho bộ phận của mình theo yêu cầu

10

%

 • Tham gia các khóa đào tạo của Công ty


YÊU CẦU HỌC VẤN

 • Sinh viên của các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Bất động sản, Quản trị kinh doanh
 • Có khả năng về Ngoại ngữ.

 

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH:

Phân bổ

Thời gian

Nhiệm vụ chính

 

20

 

 

%

 

Tiếp xúc với khách hàng, chủ đầu tư

 • Tiếp nhận thông tin sơ bộ về nhu cầu khách hàng, thông qua cấp trên, đối tác, phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn khác
 • Gọi điện thoại trao đổi với khách hàng, giới thiệu dịch vụ công ty cung cấp, thu thập thông tin sơ bộ nhu cầu khách hàng, thu xếp cuộc hẹn gặp trực tiếp với khách hàng để trao đổi thêm
 • Gặp gỡ trực tiếp khách hàng, trao đổi về nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Trao đổi và đề xuất phương án giải quyết những vấn đề và đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Trao đổi, thương thảo với khách hàng về các điều khoản hợp đồng, phụ lục và điều chỉnh
 • Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng về phương án quản lý, bảo vệ phương án và điều chỉnh phương án quản lý – vận hành cũng như cung cấp dịch vụ
 • Trao đổi với khách hàng và thu nhận phản hồi về chất lượng dịch vụ cung cấp

 

15

 

%

Tiến hành khảo sát tại dự án với nhân sự các bộ phận khác

 • Liên hệ với đối tác để thu xếp lịch và cuộc hẹn khảo sát dự án
 • Thu thập thông tin dự án bằng các nguồn khác nhau
 • Gửi thông tin cho đối tác về các tài liệu đối tác cần chuẩn bị để phục vụ công tác thiết lập phương án quản lý – vận hành tòa nhà
 • Tiến hành khảo sát sơ bộ dự án
 • Liên hệ với nhân sự quản lý các bộ phận liên quan như bộ phận vận hành – bảo dưỡng, bộ phận quản lý nhà bếp, bộ phận dịch vụ bố trí nhân sự tiến hành khảo sát tại dự án
 • Bố trí phương án di chuyển để thực hiện công việc khảo sát
 • Trao đổi với đối tác trong quá trình khảo sát để xác định rõ ràng hơn nhu cầu
 • Làm việc với đối tác thu thập thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ công tác thiết lập phương án quản lý – vận hành tòa nhà
 • Thu thập thông tin về đánh giá hiện trạng tòa nhà từ các bộ phận liên quan, từ nhân sự tiến hành khảo sát trực tiếp
 • Lưu trữ thông tin dự án

 

25

 

%

 

Xây dựng đề xuất quản lý – vận hành tòa nhà và các dịch vụ khác

 • Căn cứ thông tin thu thập liên quan đến dự án và qua quá trình khảo sát, thiết lập bộ máy quản lý – vận hành tòa nhà hoặc nhân sự cung cấp các dịch vụ khác
 • Lập đề xuất cung cấp dịch vụ
 • Lập ngân sách cho dự án
 • Xin ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh phương án
 • Gửi đề xuất cho phía đối tác, điều chỉnh phương án theo yêu cầu của phía đối tác
 • Bảo vệ phương án quản lý – vận hành và cung cấp dịch vụ

 

10

 

%

Thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ tham dự thầu

 • Thu thập thông tin mới thầu thông qua các nguồn khác nhau
 • Tham gia mua hồ sơ mới thầu
 • Thực hiện các công việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu cung cấp dịch vụ
 • Nộp thầu

 

 

10

 

%

Trao đổi, làm việc với các đối tác, nhà thầu cung cấp dịch vụ như nhà thầu an ninh, làm sạch, kiểm soát côn trùng trong vấn đề triển khai cung cấp dịch vụ cho tòa nhà

 • Trao đổi với nhà thầu dịch vụ về các dự án, yêu cầu nhà thầu bố trí nhân sự tiến hành khảo sát dự án
 • Thu thập phương án cung cấp dịch vụ từ nhà thầu
 • Yêu cầu nhà thầu giải trình phương án và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết
 • Điều chỉnh phương án nhà thầu và xây dựng đề xuất
 • Tiến hành trao đổi với nhà thầu cung cấp dịch vụ về các phản hồi từ đối tác

 

 

10

 

%

Lập hợp đồng kinh tế và chỉnh sửa, trình ký

 • Căn cứ đề xuất cũng như nhu cầu của đối tác, thương thảo sơ bộ và thiết lập hợp đồng, phụ lục cung cấp dịch vụ
 • Gửi xin ý kiến các trưởng bộ phận, các lãnh đạo có liên quan trong nội bộ công ty
 • Gửi bản thảo cho đối tác xem xét và cùng thống nhất điều chỉnh
 • Trình ký và chuyển đối tác ký
 • Hoàn thiện ký kết hợp đồng, chuyển hợp đồng bản gốc cho phòng Hành chính – nhân sự, lưu trữ và chuyển bản sao cho các bộ phận liên quan

 

 

5

 

%

Nghiên cứu triển khai các dự án mới

 • Nghiên cứu các dự án mới
 • Xây dựng ý tưởng kinh doanh mới
 • Phối hợp cùng đồng nghiệp trong công tác nghiên cứu
 • Trình bày kết quả nghiên cứu và điều chỉnh
 • Áp dụng nghiên cứu vào thực tiễn

 

5

 

%

Đào tạo nhân sự mới

 • Hỗ trợ quá trình đào tạo nhân sự mới
 • Giới thiệu về các dịch vụ công ty cung cấp
 • Hướng dẫn nhân sự mới trong việc tiếp cận tài liệu phục vụ công tác
 • Hướng dẫn nhân sự mới trong công việc
 • Giám sát và điều chỉnh tiến độ công việc trong khả năng
 • Giải đáp thắc mắc trong khả năng


YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, có kiến thức sâu sát về kinh tế, bất động sản, tài chính, quản trị và quản lý – vận hành tòa nhà.

- Có khả năng về Ngoại ngữ (Tiếng Anh trình độ B) trở lên.

  

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

QUẢN LÝ SẢNH

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH:

 

Phân bổ

thời gian

 

Nhiệm vụ chính

 

60

 

%

 • Quản lý, trực tại khu vực lễ tân; Tiếp nhận và trả lời điện thoại, giải đáp thắc mắc, câu hỏi liên quan cho khách hàng; Tiếp đón và cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng cần tới các vị trí/ khu vực trong tòa nhà, hướng dẫn sử dụng tiện ích của tòa nhà, các dịch vụ của Công ty;
 • Đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý, tiếp nhận và chuyển tải thông tin, tiếp nhận phàn nàn của khách hàng và kịp thời báo cáo cấp trên xử lý nếu vượt quá quyền hạn của mình. Theo dõi các sự vụ để đảm bảo các yêu cầu của khách hàng đều được giải quyết.
 • Hỗ trợ, giúp đỡ khách hàng một cách tận tình, chu đáo, niềm nở.
 • Ghi chép, cập nhật mọi thông tin khách hàng và biện pháp giải quyết vào sổ giao ca;
 • Tiếp nhận các thông tin liên quan đến khách hàng bị thất lạc, đổ vỡ, hỏng hóc đồ đạc, tài sản, thiết bị… và kịp thời chuyển tiếp thông tin tới các bộ phận liên quan;
 • Hỗ trợ khách hàng sử dụng thang máy hoặc di chuyển ra khỏi tòa nhà khi có sự cố đặc biệt
 • Giữ gìn hình ảnh, uy tín và tiêu chuẩn dịch vụ của Công ty;
 • Duy trì niềm tin và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của Công ty; Thiết lập các mối quan hệ tốt với khách hàng;
 • Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, quy trình của Công ty;
 • Hướng dẫn và nhắc nhở khách hàng thực hiện các nội quy, quy định của tòa nhà.

 

 

30

 

 

%

 • Phối hợp và hỗ trợ nhân viên trong bộ phận xây dựng cập nhật danh sách khách hàng
 • Xây dựng, mở rộng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
 • Phối hợp với các bộ phận trong việc tổ chức các hoạt động trong tòa nhà, trang trí dịp Lễ Tết…
 • Tiếp thu ý kiến, đề xuất thay đổi để duy trì sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Công ty;
 • Nắm vững bản mô tả công việc, miêu tả công việc và danh mục kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên trong bộ phận; Kịp thời hỗ trợ khi cần thiết
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được cấp trên yêu cầu.

 

 

10

 

 

%

 

 • Định kỳ báo cáo và báo cáo sự vụ khi được yêu cầu;
 • Tham gia các cuộc họp nếu được cấp trên yêu cầu.
 • Cập nhật và thực hiện mọi thông báo, quy định, quy trình, tiêu chuẩn của Công ty cũng như các kiến thức cần có để phục vụ công việc;
 • Tham gia các khoá đào tạo và hoạt động chung của Ban Quản lý, của Công ty;
 • Hoàn thành báo cáo công việc bằng video clip

 


YÊU CẦU VỀ NGOẠI HÌNH, ĐỘ TUỔI:

Nam/ Nữ, độ tuổi từ 20 – 30. Ngoại hình khá.

 

           YÊU CẦU HỌC VẤN

 • Trình độ cao đẳng trở lên hoặc có kinh nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên ở các vị trí tương đương hoặc trong các Khách sạn 4-5 sao.

   

   KINH NGHIỆM

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về lĩnh vực dịch vụ trong các tòa nhà cao ốc, trung tâm thương mại, khách sạn
 • Ưu tiên những ứng viên đã từng làm việc tại các vị trí quản lý dịch vụ tại các Khách sạn lớn

   

   YÊU CẦU KHÁC

 • Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
 • Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề
 • Ý thức tổ chức kỷ luật
 • Nhanh nhẹn, linh hoạt, chu đáo
 • Tận tụy với công việc
 • Giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ C.
 • Khi giao tiếp với khách việc phát ngôn phải lịch sự và luôn sẵn sàng phục vụ vì quyền lợi của khách hàng

CHÚ Ý:

Ngành dịch vụ đòi hỏi việc cung cấp dịch vụ liên tục, 7 ngày trong tuần, 24 giờ một ngày. Công việc kỹ thuật càng đòi hỏi sự chôi chảy và sẵn sàng liên tục trong 24/24 giờ để đảm bảo an toàn hệ thống, cũng như sự hoạt động của Tòa nhà .

  


BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

KỸ THUẬT VIÊN

NHIỆM VỤ

35%

Kiểm tra NNRR hệ thống, phòng khách, không gian công cộng và sửa chữa các hỏng hóc liên quan đến các hệ thống

35%

Sửa chữa, hoặc thay thế các hạng mục như bóng đèn, đèn, công tắc, ổ cắm, vòi nước, nhà vệ sinh, sơn bả, các filter, đồ nội thất, sơn, sơn sửa tường, hàn, silicon hoặc các mục khác

20%

Vận hành, bảo dưỡng theo lịch trình bảo dưỡng các hệ thống trong Tòa nhà.

10%

 • Ghi chép sổ sách các công việc đã làm, ghi nhật ký bảo dưỡng, điền vào các biểu mẫu bảo dưỡng và đưa ra các nguy cơ có thể xảy ra với hệ thống.
 • Tham gia các khóa đào tạo của công ty
 • Hoàn thành báo cáo công việcvideo clip

 


YÊU CẦU HỌC VẤN:

Tốt nghiệp các trường Trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc đã từng làm việc ở các vị trí liên quan đến kỹ thuật tại các công ty hoặc khách sạn.

 

KINH NGHIỆM

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự.


KHÁC

Có khả năng nói và viết Tiếng Anh cơ bản.

 

CHÚ Ý:

Ngành dịch vụ đòi hỏi việc cung cấp dịch vụ liên tục 7 ngày trong tuần, 24 giờ một ngày. Công việc của bạn đòi hỏi sự sẵn sàng liên tục trong 24/24 giờ để đảm bảo an toàn hệ thống, cũng như sự hoạt động trôi chảy của Tòa nhà.

 

MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

KẾ TOÁN DỰ ÁN

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH

Phân bổ

Thời gian

Nhiệm vụ chính

 

60

 

 

%

 

* Thu phí dịch vụ:

- Lập biểu phí và đối soát đối chiếu (verify/reconcile) các loại phí với phòng dịch vụ, kỹ thuật

- Phát hành thông báo phí cho khách hàng/cư dân

- Thu phí và phát hành phiếu thu cho khách, theo dõi công nợ, thúc đẩy khách hàng/cư dân nộp phí

- Lập Báo cáo công nợ định kỳ (hàng ngày/hàng tháng, hàng năm) cho cấp trên, đối chiếu (verify/reconcile) với phòng dịch vụ, chăm sóc khách hàng/hoặc bộ phận được Giám đốc Tòa nhà phân công

- Thúc đẩy và phối hợp với các bộ phận (chăm sóc khách hàng, dịch vụ) và báo cáo với Giám đốc tòa nhà các khách hàng nợ đọng, khó đòi

- Tiến hành kiểm kê quỹ hàng tuần, hàng tháng

- Lưu giữ chứng từ đầy đủ, khoa học, dễ tìm kiếm, sạch sẽ và chuyên nghiệp

 

 

5

 

 

%

* Kiểm soát tài sản chủ nhà, Ban quản lý:

- Lập Bảng theo dõi tài sản của chủ nhà, của Ban quản lý tòa nhà

- Theo dõi tài sản nhận bàn giao, hiện trạng sử dụng tài sản

- Kiểm kê tài sản định kỳ theo kế hoạch của công ty (quý, 6 tháng, 1 năm) và các kỳ kiểm kê đặc biệt theo yêu cầu của chủ nhà, của Công ty

- Thực hiện báo cáo tài sản định kỳ

- Lưu giữ chứng từ tài sản đầy đủ, khoa học, dễ tìm kiếm, sạch sẽ và chuyên nghiệp

 

 

10

 

 

%

* Kiểm soát các khoản tạm ứng, hoàn ứng, các chi phí của dự án:

- Làm việc với Phòng kế toán về tạm ứng của dự án

- Theo dõi các chi phí của dự án trong hạn mức được duyệt, lập đề nghị thanh toán và hoàn ứng (nếu được phân công)

- Phối hợp với kế toán chuyên quản theo dõi, thu hồi các khoản chi hộ chủ nhà, thúc đẩy chủ nhà thanh toán

- Lưu giữ chứng từ thu hộ chi hộ đầy đủ, khoa học, dễ tìm kiếm, sạch sẽ và chuyên nghiệp

15

%

* Giải thích với khách hàng/cư dân, Giải trình với Chủ đầu tư, Cấp trên:

- Giải thích với khách hàng/cư dân hợp lý các loại phí theo tiêu chuẩn, tinh thần dịch vụ khách hàng

- Giải trình với chủ đầu tư các loại phí thu được trên tinh thần dịch vụ khách hàng

- Giải trình với các cấp (Giám đốc, Phó GD tòa nhà, Phụ trách kế toán chung cư, Kế toán trưởng, Phó TGD, TGD) định kỳ và khi được yêu cầu

10

%

* Các công việc chuyên môn khác:

- Kiến nghị và đề xuất có lợi cho hoạt động tài chính kế toán của dự án;

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

- Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của Kế toán trưởng, Phòng HCNS, lãnh đạo công ty

- Thông qua Kế toán trưởng, có quyền yêu cầu kế toán phần hành và các bộ phận (khi cần) cung cấp tất cả những chứng liệu liên quan đến công tác tổng hợp số liệu.

- Đề xuất các ý kiến, sáng kiến về chuyên môn có lợi cho công tác quản lý, sổ sách kế toán

 


KIẾN THỨC CỤ THỂ VÀ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÔNG VIỆC

Nhân viên phải có đầy đủ các kiến thức, kỹ năng và khả năng hoàn thành những chức năng nhiệm vụ của công việc.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, hiểu biết quy định kế toán.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có kiến thức cơ bản về qui trình trong công ty

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm Excel, Words, phần mềm kế toán (nếu có)). Sử dụng thành thạo Excel, Words là yêu cầu cơ bản của việc áp dụng công nghệ trong công tác kế toán.

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh bằng A)

 

YÊU CẦU HỌC VẤN

Cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, kế toán tài chính.


KINH NGHIỆM

- Ưu tiên có kinh nghiệm.

 

 


 

 

 

Từ khóa:
Top