CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
23/09/2016

 

I. GIỚI THIỆU 

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên thuộc Trường Đại học Quốc tế Hồng được thành lập từ năm học 2006 – 2007. Trải qua 12 năm hoạt động, với sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo Trung tâm đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận:

Tổ chức thường xuyên các lớp kỹ năng mềm với đa dạng các kỹ năng cần thiết để giúp cho sinh viên làm hành trang khi ra trường.

Tiếp tục tiến hành và xây dựng cơ sở dữ liệu của Cựu sinh viên ra trường từ những khóa đầu tiên ra trường cho tới nay.

Tạo nên tiền đề quan trọng để làm cầu nối giữa Đại học Quốc tế Hồng Bàng với những sinh viên đã ra trường công tác, đồng thời cũng là tiền đề để có những mối quan hệ mật thiết với các đối tác là cộng đồng các Doanh nghiệp trong và Ngoài nước.

Các chương trình hoạt động do Trung tâm tổ chức đã thu hút được đông đảo sinh viên trong trường tham gia

Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình thường niên như  “Ngày hội việc làm”; Bao gồm nhiều hoạt động bổ ích và thiết thực nhằm mục đích mang lại lợi ích thiết thực và có ý nghĩa to lớn trong đời sống và học tập của sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Các buổi hội thảo do Trung tâm phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia Hội thảo “Sinh viên khởi nghiệp”, Hội thảo “Bí quyết để thành công khi tham gia phỏng vấn… các hoạt động này đã làm cho Sinh viên HBU rất hứng thú.

Trung tâm đã tham gia tổ chức thường xuyên những buổi tuyển dụng làm việc:

Full-time và Part-time thu được những kết quả tốt như:  Chương trình tuyển dụng cộng tác viên tiềm năng cho Sacombank, hợp tác để tuyển dụng nhân sự cho Công ty Cổ phần Misa; Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Quốc tế City; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Công ty Best Way Solution; Công ty Global Touch…, Hội An Group, giao lưu với Báo Tuổi trẻ, Công ty Truyền thông Sáng Tạo Việt…

Có rất nhiều Doanh nghiệp; Cơ quan & Bệnh viện đã sẵn sàng tiếp nhận Sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng vào thực tập và làm việc, tại đây sinh viên sẽ có cơ hội làm những công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Trung tâm cũng đã tham gia tổ chức thành công nhiều sự kiện của trường, diễn đàn sinh viên cũng như các hoạt động chung của nhà Trường

Thông qua việc tổ chức thường xuyên các hội thảo, tọa đàm chủ đề hướng nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, tuyển dụng cho sinh viên,

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp -  Hỗ trợ Sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã và đang trở thành nhịp cầu quan trọng để nối  Sinh viên với Nhà trường với Doanh nghiệp và Xã hội.

II. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Điều hành  và chỉ đạo tất cả các công tác của Trung tâm như:

Công tác đối nội; Công tác ngoại giao với bên ngoài để ký kết được các hợp đồng thỏa thuận hợp tác trong việc: Hỗ trợ Sinh viên thực tập; Tìm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo cho Sinh viên; Việc giới

thiệu các Đối tác để Sinh viên và Phụ huynh có thể lựa chọn việc Du học tiếp hay Hợp tác lao động với Nước ngoài;

Theo dõi, đôn đốc, kiếm tra toàn bộ công việc thực hiện các công tác của trung tâm;

Làm việc trực tiếp với các Đối tác để đưa ra các thỏa thuận và các điều khoản thống nhất chung trong việc hợp tác;

Soạn thảo các hợp đồng hợp tác, chịu trách nhiệm ký và ký nháy các văn bản trước khi trình Ban Giám Hiệu;

Phân công công việc cụ thể cho các thành viên khác của trung tâm;

Theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch, có báo cáo đánh giá; đề xuất các ý kiến, bổ sung các biện pháp phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch;

Thực hiện các chế độ báo cáo, tham gia đầy đủ các kỳ Hội nghị; Hội họp với Ban Giám Hiệu; với các Phòng; Ban chức năng để phối hợp các công tác chung của Nhà trường tốt.

Tham gia đầy đủ các công tác khác của Nhà trường

Thực hiện tốt việc chủ động lên lịch công tác cho đơn vị, công tác phối hợp với các Phòng; Ban…

Tham gia công tác xã hội, Công đoàn, đoàn thể khác trong nhà trường…

Giám đốc:

TS.Hoàng Thị Hằng

Điện thoại: : (84-08)66843192

Mobil: 0902 272 295 – 0913 134 186

Email: hanght@hiu.vn

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên có chức năng tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ sinh viên trong học tập và đời sống;

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với cựu sinh viên và doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trình Hiệu Trưởng phê duyệt.

Tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết trước khi ra trường, đặc biệt là các “kỹ năng mềm”.

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đời sống, học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm cho sinh viên (giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về hệ thống ngành nghề, chương trình đào tạo cho đối tượng

tuyển sinh; tư vấn lựa chọn ngành học, tín chỉ, tư vấn du học tự túc; tư vấn và hỗ trợ các vấn đề trong học tập, cuộc sống, tìm kiếm học bổng,

Xúc tiến việc làm; cung cấp thông tin cập nhật về tuyển dụng và thị trường lao động.

Phối hợp với các Phòng Ban chức năng xây dựng, phát triển và khai thác hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà trường với doanh nghiệp và Hội cựu sinh viên.

Phối hợp với các Phòng Ban chức năng và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát ý kiến sinh viên, cựu sinh viên về các hoạt động của Nhà trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu và  Phó Hiệu Trưởng phụ trách phân công.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Quan hệ Doanh nghiệp để tìm chỗ thực tập cho sinh viên

Thường xuyên gặp gỡ làm việc với hơn 50 Doanh nghiệp, Cơ quan, Bệnh viện…

Xây dựng các mối quan hệ tốt với các Cơ quan và cộng đồng Doanh nghiệp…

Thực hiện việc ký kết hợp tác với các Cơ quan/ Ban ngành/ Bệnh viên/ Trường học/ Doanh

nghiệp/ các Ngân hàng….

Phối hợp với các Khoa, các Phòng / Ban để nắm được tình hình thực tế của sinh viên, hồ sơ của

Sinh viên…

Chuẩn bị để tổ chức tốt ngày hội việc làm vào tháng 15/11 mời các Doanh nghiệp tham gia

Giới thiệu các chương trình hợp tác lao động với Đối tác Nước ngoài:

Ký hợp đồng hợp tác với các Đối tác có thể giúp Sinh viên đi học tập và lao động tại Nhật

Ký hợp đồng hợp tác với các Đối tác có thể giúp Sinh viên đi học tập và lao động tại Đức

Ký hợp đồng hợp tác với các Đối tác có thể giúp Sinh viên đi học tập tại Hàn Quốc

Công tác hỗ trợ Sinh viên: Tạo ra 1500 chỗ thực tập và giới thiệu trên 50% số sinh viên tốt

nghiệp có việc làm tại các: Cơ quan; Ban ; Ngành; Bệnh viện; Doanh nghiệp…

Làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy – Bệnh viện tiếp nhận thường xuyên: Cử nhân Điều dưỡng

Làm việc với Bệnh viện Chỉnh hình & Phục hồi chức năng – Bệnh viện tiếp nhận Cử nhân Điều

dưỡng, Cử nhân xét nghiệm, Y học Cô truyền…Tiếp nhận thường xuyên sinh viên thực tập..và

tiếp nhận làm việc chính thức…

Làm việc với Bệnh viện Nhân Dân Gia Định – Bệnh viện tiếp nhận Cử nhân thực tập không hạn

chế, tiếp nhận Sinh viên tốt nghiệp hàng năm..

Làm việc vơi Bệnh viện Quốc tế City – Bệnh viện tiếp nhận Cử nhân thực tập không hạn chế, tiếp

nhận Sinh viên làm việc Par - time với số lượng 100

Làm việc vơi Bệnh viện 30 - 4 Bộ Công An – Bệnh viện có thể tiếp nhận Sinh viên thực tập, tiếp

nhận Sinh viên tốt nghiệp nếu có sức khỏe, lý lịch và kết quả học tập tốt

Làm việc với Công ty Cổ phần MiSA Chi nhánh tại TP HCM, tuyển dụng Sinh viên ngành Kế

toán với số lượng lớn hàng năm. Công ty sẵn sàng tham gia các kỳ giao lưu doanh nghiệp được tổ

chức thường niên

Làm việc vơi Bệnh viện các tỉnh thành lân cận: Bình Dương; Bình Phước; Long An; Bà Rịa _

Vũng Tàu; Tây Ninh… Bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân xét nghiệm,

Y học Cổ truyền…Tiếp nhận thường xuyên sinh viên thực tập… tiếp nhận làm việc chính thức…

Làm việc với Công ty Best Way Solution tuyển dụng Sinh viên ngành Nhật Bản học với số lượng

lớn, Công ty sẵn sang tham gia ngày hội việc làm hay kỳ giao lưu doanh nghiệp tổ chức tháng

11/2016, tuyển dụng số lượng không hạn chế Sinh viên Khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật nếu biết

Tiếng Nhật tương đương N3 trở lên.

Làm việc với chuỗi Nhà hàng Grand Opus Saigon, tiếp nhận sinh viên các khối ngành: Du lịch,

Nhà hàng Khách sạn, Công nghệ Thông tin, Kinh tế với số lượng lớn. Nhận sinh viên thực tập…

Làm việc với Nhà khách của Quốc Hội 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Giúp sinh viên các khối ngành

Đào tạo: Nhà hàng Khách sạn, Công nghệ Thông tin, Kinh tế thực tập và làm việc…

Làm việc các Trung tâm hội nghị & sự kiên, tiệc cưới ký kết hợp tác với họ tìm chỗ thực tập và

việc làm cho sinh viên tốt nghiệp…

Làm việc với các Cơ quan, Trường học; Ban; Ngành trong Thành phố tạo cơ hội để sinh viên

Hồng Bàng có thể được tiếp nhận công việc tại đây…

2. Công tác hướng nghiệp
Công tác quan hệ với Cơ quan; Đoàn thể; Cộng đồng Doanh nghiệp; các Ngân hàng; Bệnh viện; Trường học….
Mời các Doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm do Báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 05/11/2016 tại Nhà văn hóa Thanh niên, thông báo rộng rãi cho Sinh viên toàn trường tham dự
Làm việc với Khoa Du lịch và Khoa Quản Trị Kinh Doanh  để có kế hoạch cùng phối hợp tốt việc tổ chức ngày hội việc làm, dự kiến ngày 15/11/2016
Làm việc Khoa Điều Dưỡng và Khoa Xét Nghiệm; Y Học Cổ Truyền; Khoa Dược  để có kế hoạch cùng phối hợp tốt việc tổ chức ngày hội việc làm, dự kiến ngày 15/11/2016
Họp với Phòng Công tác Sinh viên để có kế hoạch cùng phối hợp tốt việc tổ chức ngày hội việc làm, dự kiến ngày 15/11/2016 và Chương trình đào tạo kỹ năng mêm cho toàn bộ sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. Phối hợp thực hiện chương trình dạy kỹ năng mềm cho sinh viên toàn trường năm cuối
Họp vói Khoa Kế toán để có kế hoạch cùng phối hợp tốt việc tổ chức ngày hội việc làm, dự kiến ngày 15/11/2016 của Công ty Cổ phần Misa
Họp với BCN khoa Công nghệ Thông tin để có kế hoạch cùng phối hợp tốt việc tổ chức ngày hội việc làm, dự kiến ngày 15/11/2016
Làm việc với Khoa Ngôn ngữ - Văn Hóa Nước ngoài; Khoa Xây dựng  để có kế hoạch cùng phối hợp tốt việc tổ chức ngày hội việc làm có sự tham gia của Công ty: Best Way Solution; Global Touch…
Liên hệ Khoa Xây dựng để có kế hoạch cùng phối hợp tốt việc tổ chức ngày hội việc làm và giới thiệu đơn vị thực tập, kiến tập, giới thiệu việc làm, Đặc biệt liên hệ với Ban Quản lý dự án Đại học Quốc tế Hồng Bàng tại 215 Điện Biên Phủ để dẫn Sinh viên Khoa Xây dựng đến tham quan…
3. Công tác hỗ trợ việc làm

Công tác hỗ trợ khởi nghiệp

Chuẩn bị để tổ chức hội thảo về khởi nghiệp, tổ chức giao lưu với doanh nghiệp: Mỗi khoa một lần

vào thới điểm phù hợp với kế hoạch học tập của sinh viên, phù hợp với ngành nghề đào tạo…

Liện hệ doanh nghiệp hỗ trợ chuyên môn; Chuyên gia; Diễn giả

Đề xuất nhà trường hỗ trợ kinh phí và cơ sở vật chất và tang cường nhân sự cho Trung tâm

Công tác giới thiệu việc làm

Giới thiệu việc làm toàn thời gian cho Sinh viên tốt nghiệp

Giới thiệu việc làm bán thời gian cho tất cả Sinh viên có nhu cầu

Công tác giới thiệu đơn vị, kiến tập, tham quan…

Lập danh sách các Doanh nghiệp, các Tổ chức kinh tế..

Danh sách Bệnh viện; Ngân hàng, Nhà hàng, Khách sạn, Nhà khách Quốc Hội; Để chuẩn bị gửi

cho Sinh viên các Khoa thực tập…

Liên hệ với Ban Quản lý Dự án của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng để giới thiệu cho sinh

viên ngành xây dựng tham quan, kiến tập

Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp

Chuẩn bị ế hoạch chi tiết để tiến hành việc thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp: Kế hoạch chi tiết sẽ

tiến hành vào tháng 05/2017

Sẽ phối hợp với các Phòng, Khoa; Trung tâm để lên kế hoạch về nhân sự cho việc thành lập câu

lạc bộ khởi nghiệp: Câu lạc bộ sẽ có: Chủ tịch câu lạc bộ; P. chủ tịch thường trực; Chuyên viên;

các công tác viên ( Tập trung lực lượng sinh viên là cộng tác viên của Trung tâm…)

4. Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp

Chuẩn bị  kế hoạch chi tiết để tiến hành việc thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp: Kế hoạch chi tiết sẽ tiến hành vào tháng 05/2017

Phối hợp với các Phòng, Khoa; Trung tâm để lên kế hoạch về nhân sự cho việc thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp: Câu lạc bộ sẽ có: Chủ tịch câu lạc bộ; P. chủ tịch thường trực; Chuyên viên; các  công tác viên ( Tập

trung lực lượng sinh viên là cộng tác viên của Trung tâm,

Tham gia vào việc tổ chức thành công nhiều sự kiện của trường, các hội thảo lớn nhỏ cũng như các hoạt động chung của nhà Trường

Thực hiện các cuộc điều tra lấy ý kiến sinh viên thông qua các trang mạng Xã hội…

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị trong Trường thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

5.  Các hoạt động dịch vụ phục vụ đời sống sinh viên

Hỗ trợ thông tin về nhà trọ.

Tổ chức các sự kiện vui chơi, giải trí, giao lưu.

Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác nhằm phục vụ đời sống sinh viên.

6. Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ học tập

Hỗ trợ các hoạt động thực tập, thực tế, ngoại khoá của sinh viên.

Tư vấn lựa chọn ngành học, tín chỉ,

Tư vấn du học tự túc, hợp tác lao động,

Hỗ trợ tài liệu, cung cấp thông tin tuyển sinh, học bổng,

Tổ chức các khoá học ngắn hạn nhằm phát triển các kỹ năng học tập, kỹ năng xin việc, kỹ năng làm việc,

Tổ chức và triển khai các hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ công tác học tập của sinh viên.

7. Các hoạt động phát triển quan hệ với Doanh nghiệp và Cựu sinh viên

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp và cựu sinh viên.

Phối hợp với Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện như Hội chợ việc làm, tọa đàm, hội thảo (mời doanh nhân nói chuyện), tổ chức cho sinh viên kiến tập, thực tập.

Cung ứng lao động; cung cấp thông tin cập nhật về tuyển dụng và thị trường lao động

Tìm kiếm nguồn tài trợ, học bổng, huy động đóng góp của cựu sinh viên và doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh

ĐT: (028).7308.3456 - 3439

Email: trungtamquanhedoanhnghiep@hiu.vn

Website: http://studaidcenter.hiu.vn/


 

Từ khóa:
Top