TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
08/02/2017

 Chi tiết nhân sự Trung tâm như sau:

 

 

 TS. Hoàng Thị Hằng

 Giám đốc Trung tâm 

 Điện thoại: : +842873083456 (3439)

 Mobile: 0902 272 295 – 0913 134 186

 Email: hanght@hiu.vn

 

 

 
 

Mai Nguyễn Quốc Thắng 

Chuyên viên QHDN

Mobile: 0933.99.3327

Email: thangmnq@hiu.vn

 

Trần Thị Thùy Trang 

Chuyên viên 

Mobile: 0348.852.280

Email: trangttt2@hiu.vn

 

 

Võ Thị Diễm Trang 

Chuyên viên 

Mobile: 093.794.4017

Email: trangvtd@hiu.vn

 

 

Từ khóa:
Top