Khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp
02/11/2018

Nhằm giới việc làm cho sinh viên  đảm bảo các bạn đều có việc làm  thống kê số liệu về tình trạng việc làm sau khi ra trường đồng thời lấy ý kiến để nâng cao chất lượng dạy và học nay Trung tâm QHDN-HTSV gửi tới đường link 

Rất mong các bạn cựu sinh viên điền thông tin vào phiếu khảo sát ở link sau:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ck9XWmrjzUG9swCcvNVwhpZ1QBhIdKxAly-8x-wqwcZUMzVRSDM3TzRMREFLNFYwME5NMFZXR0E0Ui4u

Từ khóa:
Top